język Polskijęzyk Angielskijęzyk Niemiecki

Praktyki

Muzeum posiada stałe umowy , zatwierdzone programy stażów i praktyk dla studentów

Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Wyższej

Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

 

Studenci innych uczelni proszeni są o składanie podań z wyprzedzeniem czasowym

umożliwiającym zawarcie odpowiednich umów.

 

Dla ograniczonej liczby studentów oraz wolontariuszy muzeum gwarantuje bezpłatne

miejsca noclegowe.

godziny otwarcia

Godziny otwarcia:

 


Muzeum Przyrodnicze

czynne w dniach   

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10.00 do 18.00

oraz w weekendy

sobota - niedziela

w godz. 10.00 - 18.00

 

Dnia 3 czerwca 2021 r. (Boże Ciało)

Muzeum NIECZYNNE

 

 

Zwiedzanie muzeum w innych

terminach po wcześniejszej konsultacji

telefonicznej.

Przewodnik po ekspozycji muzeum 

(telefoniczna rezerwacja terminu).

 


Copyright © 2011 Muzeum Przyrodnicze | informacja o finansowaniu | realizacja: www.marketingstudio.pl